Fosscomm 2022

To see our schedule with full functionality, like timezone conversion and personal scheduling, please enable JavaScript and go here.
14:30
14:30
60min
Registrations
Main Hall
15:30
15:30
30min
Έναρξη - Χαιρετισμοί
  • Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  • Δήμαρχος Λαμιέων
  • Πρόεδρος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
  • Εκπρόσωπος Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ
  • Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής
Main Hall
16:00
16:00
30min
Παρουσίαση Εργαστηρίου Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής
Bagos Panteleimon

Το Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) στα γνωστικά αντικείμενα: Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Διαγνωστική, Κλινική Επιδημιολογία, Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία, Βιοπληροφορική, Γονιδιωματική, Υπολογιστική και Μαθηματική Βιολογία.

Στο Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής, με Διευθυντή Εργαστηρίου τον Καθηγητή Παντελή Μπάγκο, τοποθετείται το προσωπικό που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

Main Hall
16:30
16:30
30min
Παρουσίαση Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Απεικόνισης
Diamantis Dimitrios

Το Εργαστήριο καλύπτει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα όπως συλλογή και σχηματισμός Ιατρικής εικόνας από διάφορα απεικονιστικά συστήματα, Επεξεργασία και ανάλυση Βιο−σημάτων και Βιο−εικόνων, Ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση και την εξατομίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας.

Main Hall
17:00
17:00
30min
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
Athanasios Kakarountas

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων παρουσιάζει τη συνεισφορά του στην κοινότητα των ανοικτών δεδομένων και λογισμικού.

Main Hall
17:30
17:30
30min
Υποδομή ParICT_CENG
Athanasios Kakarountas

Μια υποδομή για ελεύθερη έρευνα, ανάπτυξη εργαλείων ανοικτού λογισμικού, ανάλυσης ανοικτών δεομένων και προσομοίωσης ανοικτού υλικού.

Main Hall
18:30
18:30
120min
Keynote - Open Health Data
Karanikas Haralampos, Alexander Berler

-

Main Hall
09:00
09:00
60min
Registrations
Room I
09:00
60min
Registration
Room II
09:00
60min
Registration
Room III
10:00
10:00
75min
Keynote - Η νέα προσωπικότητα των δεδομένων: άνθρωποι, καινοτομία, μονοπώλια και νόμοι
Michalis Vafopoulos

Ένα κάλεσμα για προβληματισμό και συζήτηση προς τις κοινότητες του ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών.

Main Hall
11:30
11:30
30min
GreekLUG & τρόποι συνεισφοράς σε Project ΕΛ/ΛΑΚ
Νικόλαος Τσακαλίδης

Ποιος είναι ο GreekLUG, έργο & δράσεις και πως μπορώ να συνεισφέρω στο ΕΛ/ΛΑΚ

Room II
11:30
30min
The effect of Physical computing using open hardware in STEAMM (Medicine) approach for Engineers and Scientist
Kostantinos Kalovrektis

The effect of Physical computing using open hardware in STEAMM (Medicine) approach for Engineers and Scientist

Room I
11:30
30min
Tinkering Fossbot to run on Arduino and perform physics experiments
Peristera Gialavouzidou, Πολάτογλου Χαρίτων

Προτείνονται και υλοποιούνται πειράματα φυσικής με αντικείμενο την οπτική. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το Fossbot (https://github.com/eellak/fossbot), το οποίο σχεδιάστηκε για την εκπαίδευση, είναι ανοιχτού κώδικα, εκτυπώνεται με 3D εκτυπωτή και διαθέτει ικανό αριθμό αισθητήρων. Αναπτύχθηκε από εθελοντές και μια ομάδα από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (https://openhardware.ellak.gr/tag/fossbot/). Tροποποιήθηκε ώστε να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή πειραμάτων φυσικής. Ως μικροελεγκτής επιλέχθηκε το arduino λόγω της πληθώρας αισθητήρων και ενεργοποιητών που μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν και της ευκολίας προγραμματισμού του. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός εργασιών που αξιοποιούν το arduino. Καθώς το Fossbot κινείται, μετρά την ένταση του φωτός με μια φωτοαντίσταση σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε αισθητήρας απόστασης. Με την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων επιβεβαιώνεται ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου. Δεδομένου ότι σε απόσταση >1,5m ο αισθητήρας απόστασης υπολειτουργεί χρησιμοποιήθηκε και ένας αισθητήρας υπερύθρων προγραμματίζοντας το ρομπότ έτσι ώστε σε απόσταση 1,5-2m να μετρά την ένταση κάθε φορά που συναντά μια μαύρη γραμμή σε δεδομένη απόσταση από την πηγή. Μελετήθηκε επίσης, η εξάρτηση της έντασης του φωτός σε συνάρτηση με τη γωνία πρόσπτωσης όταν το Fossbot κινούνταν σε ευθεία γραμμή που διέρχεται από το σημείο στο οποίο οι ακτίνες του φωτός λάμπας οροφής προσπίπτουν κάθετα στο δάπεδο. Μέσω της φωτοαντίστασης μετρήθηκε η ένταση του φωτός σε συγκεκριμένες γωνίες. Κατόπιν, για κάθε μία από αυτές τις γωνίες το ρομπότ κινήθηκε στη διεύθυνση της ακτίνας σε απόσταση 1,5-2m από την πηγή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το οδόμετρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μηχανικά μέρη της ρομποτικής κατασκευής διατηρήθηκαν.

Room III
12:00
12:00
30min
NLPower – Καινοτομία στην Προαγωγή Συναισθηματικής Ανθεκτικότητας μέσω Μobile Εφαρμογών
Effie Kyrikaki, Makis Zontos

Η χρήση εφαρμογών σε κινητές συσκευές αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο συνδυασμός της τέχνης ενδυνάμωσης ανθρώπων με την τεχνογνωσία δημιουργίας μιας αποκλειστικής εφαρμογής Life Coaching για την προώθηση ψυχικής ανθεκτικότητας και συναισθηματικής ενδυνάμωσης αποτέλεσε το ζητούμενο για την εμπνευστή της μεθόδου NeuroLearningPower® και την βάση για την ομάδα σχεδιασμού της πρωτοποριακής mobile εφαρμογής NLPower.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές εφαρμογές που συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας ομαλής και απολαυστικής εμπειρίας χρήστη.

Σε αυτή την εισήγηση θα εξερευνήσουμε: Πώς μπορεί μια μέθοδος Life Coaching να ενσωματωθεί σε μια mobile εφαρμογή? Ποια είναι τα είναι τα ιδιαίτερα gamified χαρακτηριστικά της εφαρμογής που την καθιστούν την εμπειρία χρήστη ιδιαίτερα απολαυστική και επιδραστική?

Room I
12:00
30min
Πιστοποιήσεις LPI
Σάββας Αδαμτζίλογλου

Παρουσίαση των διαθέσιμων πιστοποιήσεων του LPI, τρόποι συνεισφοράς και εξέτασης

Room II
12:00
30min
Προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο: Χρήση προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης, (βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, Word στο i-cloud) στην υπηρεσία ταυτόχρονης διδασκαλίας και συνεργασίας ανάμεσα
Aikaterini VERGETAKI-PEIRASMAKI

Στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία της πληροφορίας και στο σημερινό πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, υπάρχει μια ριζική αλλαγή στις μεθόδους διδασκαλίας και η τηλεδιάσκεψη αναδύεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα νέο σύγχρονο και διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι, αμφισβητείται η παραδοσιακή διδακτική των μαθημάτων και αναδύονται νέες επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Αυτή η νέα τάση υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές αρχές και τις αρμόδιες εθνικές αρχές κι ενσωματώνεται στην εισαγωγή μαθημάτων στα σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
Η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει τη συνάντηση διαφορετικών κοινωνικών, κρατικών και εθνικών ομάδων, των οποίων η ταυτότητα στηρίζεται σε διαφορετικές πολιτιστικές αξίες, οι οποίες, αναπόφευκτα, επιβάλλουν διαφορετικές ερμηνείες των γεγονότων.
…Κι αν αυτά τα γεγονότα και τις αξίες, τα μελετούσαμε ταυτόχρονα;

Αυτή η πρόταση αρθρώνεται γύρω από τους τρεις ακόλουθους άξονες.
Πρώτον, παρουσιάζουμε την διαδρομή αυτής της πρωτοποριακής πρότασης, τη μέθοδο που προτείνεται να ακολουθηθεί, τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και την επιλογή των ομάδων εργασίας. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στον διττό στόχο της πρότασής μας, ο οποίος στοχεύει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών κι ερευνητών, αλλά κυρίως στη μελέτη των πολιτιστικών αξιών που αφήνουν αναπόφευκτα αποτυπώματα διαμέσου της συνεργασίας με τους «άλλους» και τέλος, γίνεται ανίχνευση της χρησιμότητας κι αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης πρότασης, μέσω ερωτηματολογίων αξιολόγησης.
Αρχικά, για να πραγματοποιήσουμε το συγκεκριμένο, προτεινόμενο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουμε σχεδιάσει δύο μαθήματα, το ένα σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το δεύτερο σ’ ένα άλλο ελληνικό πανεπιστήμιο ή σ’ ένα άλλο πανεπιστήμιο οποιασδήποτε χώρας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος ή σχολής, μια σύνδεση, «αναπόφευκτα περιορισμένη», μέσω Skype ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος τηλεδιάσκεψης και την εφαρμογή Word στο i-cloud, που επιτρέπει τη διαδραστική επεξεργασία κειμένου.
Σίγουρα, ένα μάθημα ταυτόχρονης διδασκαλίας είναι μια καινοτόμος και πρωτότυπη ιδέα που επιτρέπει τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων, μέσω μιας συγκεκριμένης διαλεκτικής. Από αυτή την άποψη, είναι επιθυμητό οι εκπαιδευτικοί να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και ικανοί να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να είναι σε θέση να οργανώσουν κατάλληλα και από κοινού το μάθημα, κατανοώντας τις ανάγκες και τις σκέψεις των φοιτητών των άλλων χωρών, καθώς και να παροτρύνουν τους φοιτητές τους να συμμετέχουν, καλλιεργώντας τους την έννοια του «Entre – Ανάμεσα» σύμφωνα με τον Michel Serres, κατά τον οποίο όλοι καλούμαστε να διανύσουμε μισή απόσταση, αφήνοντας πίσω κάποιες από τις πολιτιστικές αξίες που κουβαλούμε, μέχρι να φτάσουμε ή να προσεγγίσουμε τον «άλλο» και να συνυπάρξουμε αρμονικά, καθώς και ο «άλλος» καλείται να κάνει ακριβώς το ίδιο, με σκοπό την συνάντησή μας κάπου στα μισά της διαδρομής.
Δευτερευόντως, μέσω της τηλεδιάσκεψης, η πρότασή μας στοχεύει να προτείνει ένα νέο πλαίσιο για τη διδασκαλία της μεθοδολογίας της έρευνας, βασισμένη στην ταυτόχρονη διδασκαλία της, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών και συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων, να εξετάσει κριτικά την ετερότητα μέσα από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την έρευνα, να οξύνει την περιέργεια των φοιτητών για άλλους πολιτισμούς (διαπολιτισμικότητα) αλλά και να τους εκπαιδεύσουμε να σέβονται και να αποδέχονται τον «άλλο», να οργανώνουν τη σκέψη τους και ν’ αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
Τρίτος άξονας, στο τέλος αυτής της ταυτόχρονης, διαδικτυακής συνδιδασκαλίας, προτείνεται μια προσωπική και συλλογική αξιολόγηση της πρότασης μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ζητώντας από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η συλλογή αποτελεσμάτων ανατροφοδότησης για την επαλήθευση της χρησιμότητας της πρότασης και του επιπέδου επιτυχίας. Αποδεικνύεται ότι αυτό το είδος σύγχρονης και συνεργατικής εργασίας και έρευνας, που βασίζεται στην εφαρμογή των ΤΠΕ, είναι ελκυστικό, εύκολο στη χρήση και εκτιμάται ιδιαίτερα.
Ο ενθουσιασμός των φοιτητών και η αμοιβαία συνεργασία τους φαίνεται ν’ αποτελούν πολύ ελπιδοφόρα στοιχεία για τη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων και μελλοντικών συνεργασιών, όπως η εισαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης στο μοντέλο εκπαίδευσης νέων ερευνητών ή η καθιέρωση κοινού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ταυτόχρονη παρακολούθηση.
Έτσι, σε μια εποχή που περισσότερο από ποτέ, τα επιστημονικά ζητήματα βασίζονται στην κατασκευή ερευνητικών υποδομών στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και παρόλο που το πεδίο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων βρίσκεται εκτός των τεχνολογικών επιτευγμάτων των λεγόμενων «σκληρών» επιστημών, η συνιστώσα των ανθρωπιστικών σπουδών χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο οπτικοακουστικά μέσα, την επιστήμη των υπολογιστών, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, την τηλεδιάσκεψη, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα και βάσεις δεδομένων, που καθιστούν την έρευνα ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, διευκολύνουν την πρόσβαση σε παγκόσμια κλίμακα και ανοίγουν τους ορίζοντες των νέων ερευνητών.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται για την εντατικοποίηση της εφαρμογής μιας τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών και υποδομών πληροφορικής και, ει δυνατόν, για την ολοκλήρωση διεθνών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών υποδομών τηλεδιάσκεψης και ακόμη, ενίοτε, λιγότερο θεσμοθετημένων υποδομών όπως το Skype, οι οποίες, επιτακτικά, πρέπει να πληρούν κριτήρια επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, αποτελεσματικής διακυβέρνησης μεταξύ των εταίρων, και ευκολία και πρόσβαση αναγνωσιμότητας. Έτσι, αυτό το εργαλείο θα έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής συνεργασίας σε διεθνές, ευρωπαϊκό κι εθνικό επίπεδο και θα εγγυάται τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων πολύ υψηλού επιπέδου. Θα είναι σε θέση να διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες ειδικά για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τους εταίρους, τόσο επί τόπου, στα πανεπιστήμια με τα οποία η συνεργασία είναι επιθυμητή, όσο και εξ αποστάσεως.
Ας σκεφτεί κανείς τον πλούτο και τ’ αποτελέσματα που θα μπορούσε, επιπλέον, να επιφέρει η συγκεκριμένη πρόταση, ιδιαίτερα στο μάθημα της κοινής και ταυτόχρονης μελέτης ενός επιλεγμένου ιστορικού γεγονότος, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανάμεσα σ’ ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας κι ένα πανεπιστήμιο της Τουρκίας ή σ’ ένα πανεπιστήμιο της Γαλλίας και σ’ ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή, όταν αυτό καταστεί δυνατό, ανάμεσα σ’ ένα πανεπιστήμιο της Ρωσίας και σ’ ένα πανεπιστήμιο της Ουκρανίας, για παράδειγμα. Κι αυτό γιατί η ιστορία επιδέχεται διάφορες και διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες αξίζει να μελετηθούν σ’ ένα πλαίσιο εποικοδομητικής συνεργασίας. Έτσι, ίσως να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τον «άλλο», αλλά και να επιτρέψουμε στον «άλλο» να μας προσεγγίσει. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει.

Room III
12:30
12:30
30min
An ICT Ecosystem for Precision Medicine
Irini Fundulaki

In this talk I am going to present the ICT Ecosystem we designed and developed in the context of the National Network For Genetic Cardiovascular Diseases Study And Prevention Of Sudden Death In The Young On The Basis Of Precision Medicine (GR iCARDIACNET). The Network was launched in July 2019 and is a partnership of public university hospitals and research institutions. The objectives of the Network are (a) the promotion of Precision Medicine in cardiology, (b) the prevention of Juvenile Sudden Death, (c) the study and (d) the treatment of hereditary cardiovascular diseases on the basis of genetic tests in patients and their families. The ICT Ecosystem we created comprises of (a) a registry for the Inherited Diseases of the Heart that stores clinical patient data, (b) a Genomic Data Repository, and (c) an Epidemiological Map Application that leads to the identification of populations with pathogenic variants and supports a paper-less data life-cycle.

Room I
12:30
30min
Συνεργατική Μάθηση βασισμένη σε μικρές Ομάδες με την υποστήριξη του LAMS
Spyros Papadakis

Παρουσίαση τεχνολογικής υποστήριξης της στρατηγικής "Συνεργατική Μάθησης βασισμένη σε μικρές Ομάδες (Team Based Learning, TBL)" με την υποστήριξη του Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα - Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning Activity Management System, LAMS)

Room III
12:30
40min
Συχνές νομικές ερωτήσεις για τις άδειες ελεύθερου λογισμικού
Panos Alevropoulos

Πώς λειτουργεί το copyleft; Πώς ξέρω αν δύο άδειες ελεύθερου λογισμικού είναι συμβατές μεταξύ τους; Η ομιλία θα παρουσιάσει κάποιες συχνές ερωτήσεις που λαμβάνει το Εργαστήριο Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Licensing & Compliance Lab). Ο Πάνος Αλευρόπουλος είναι εθελοντικό μέλος της ομάδας του εργαστηρίου από το 2021.

Room II
13:00
13:00
30min
An interactive web app for the identification of robust genes-level biomarkers for complex diseases.
Paplomatas, Petros

The rapid technological developments of the last two decades in biomedical field have led the scientific community to achieve biological and medical discoveries at an ever-increasing pace. The emerging computational web app tools for biomedical data mining offer not only a platform to explore systematically the complexity of a particular disease, leading to the biomarker’s identification of complex human diseases, but also a user-friendly and simple platform for both the modeler and experimentalist. Towards this, we present an open-source RShiny interactive web app which offers a flexible platform for the identification of dominant genes in a single-cell RNA-sequencing dataset which operate as disease biomarkers. It contains an extensive and customized framework with a broad range of operation modes at all stages of feature selection analysis, enabling so a case-specific approach. The operation modes also include an enrichment analysis of the exported dominant genes.

Room I
13:00
30min
Μεταφράσεις στα Ελληνικά έργων κώδικα του Raspberry Pi Foundation
Pola Misthou, Manos Zeakis

Η ελληνική εθελοντική ομάδα μετάφρασης του Raspberry Pi Foundation θα παρουσιάσει στην ομιλία τα έργα κώδικα που μεταφράζει και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες 7-19 ετών, καθώς και σε ομάδες προγραμματισμού, όπως CoderDojo και Code Clubs. Επίσης θα παρουσιάσει τη διαδικασία της μετάφρασης και τον τρόπο συμμετοχής των εθελοντών/τριών.

Room III
13:30
13:30
45min
Operating Digital Public Services with OSS
Dimitris Mitropoulos

For the past three years GRNET has developed an infrastructure for gov.gr horizontal services including the gov.gr portal and gov wallet among others. To deploy and run such services, GRNET teams employ a CI/CD, cloud-native approach that involves an enabling environment for integrating open-source software components. In this context, DevOps can address reliability and security challenges by incorporating suitable tools such as scalability mechanisms and firewalls. In this talk we will present GRNET's approach to operate digital services and highlight the usage of open-source software through a number of real-world examples.

Room II
13:30
15min
Telepsychiatry and Face recognition. Το Ελληνικό παράδειγμα
Nikolaos Gkouvas

To 2017 ξεκίνησε η πρώτη πλατφόρμα τηλεψυχιατρικης στην Ελλάδα, ειδικά για μη εξοικειωμενους χρήστες υπολογιστών χρησιμοποιώντας ανοιχτού λογισμικού κώδικα με μεγάλη επιτυχία. Από το 2021 η τεχνητή νοημοσύνη εντάχθηκε με τη χρήση αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω του προσώπου.

Room I
13:30
60min
Workshop - Democratizing ML in practice w/ Hugging Face 🤗
Stavros Niafas

Training and reproducing ML models from scratch has been always the bitter pill for data science teams, researchers and practitioners, let alone the data collection and engineering process.
Transformers library have come a long way to make our lives a little more easier and bring the latest SoTA AI models for CV, NLP, audio and multimodal processing at the tip of a button.

In this workshop we are going to have a walkthrough in Hugging Face platform, play around with the transformers library, load models to process text, detect objects in images and why not create new 🤗 accounts!

Hall 2
13:30
60min
Πώς να "τρέξεις" ένα Σύλλογο αμιγώς online με FOSS
Ioannis Fytros

Πώς διαχειρίζεσαι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός συλλόγου διαδικτυακά; Πώς εισπράττεις συνδρομές; Πώς προσφέρεις συνδρομητικό περιεχόμενο στα μέλη και πώς επικοινωνείς μαζί τους; Πώς πραγματοποιείς συνελεύσεις, συνεδριάσεις, ημερίδες online; Πώς αποδίδεις ρόλους και δικαιώματα για τη διαχείριση κάθε επιμέρους δραστηριότητας; Και τελικά πώς τα κάνεις όλα αυτά κεντρικά μέσα από τον ιστότοπό σου χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα;

Room III
14:00
14:00
30min
Software or Hardware or...
Gkogkidis Anargyros

.

Room I
14:30
14:30
60min
Lunch Break
Room I
14:30
60min
Lunch Break
Room II
14:30
60min
Lunch Break
Room III
15:30
15:30
60min
Αγορά Εργασίας και Ανοικτό Λογισμικό
Βασίλης Βλάχος, Απόστολος Ξενάκης, Χρήστος Ανυφαντής, Σπύρος Κόλλιας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες παγκοσμίως είναι η έλλειψη προγραμματιστών. Οι κενές θέσεις εργασίας για μηχανικούς λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών είναι αρκετά εκατομμύρια. Παρόμοια προβλήματα αδυναμίας εύρεσης κατάλληλου προσωπικού αντιμετωπίζουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας Byte θα συζητήσουν για το θέμα αυτό και θα προσπαθήσουν να απαντήσουν διάφορα σχετικά ερωτήματα που αφορούν την εκπαίδευση των μηχανικών πληροφορικής στην Ελλάδα και το τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει το Ανοικτό Λογισμικό και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του από εταιρίες, εργαζομένους και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, θα συζητηθεί το αν η συμμετοχή σε έργα ανοικτού λογισμικού ή αν η γενικότερη ενασχόληση με αυτό μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα βιογραφικά των νέων προγραμματιστών

Main Hall
17:00
17:00
30min
Democratizing Machine Learning
Stavros Niafas

In post AI-winter era, ML and AI are more transparent than ever and along with the tremendous growth of data, have born groundbreaking technological novelties. Companies, universities, scientists and practitioners have access on this abundance of information, taking advantage of state-of-the-art models, enabling them to revolutionize the industry.
This talk will set the frame around the problems and latest innovations in AI and discuss about open source tools and technologies promoting the accessibility to ML models and data.

Room I
17:00
30min
IEEE Student Branch Presentation-Workshop
IEEE Student Branch UTH Lamia

.

Room III
17:00
30min
Smartcar: An OSS and OSH vehicle platform for learning, research and fun
Dimitrios Platis

The Smartcar platform (https://github.com/platisd/smartcar_shield) is a vehicular educational platform, which enables the user to develop various robotic applications in an affordable, pedagogic and easy way. It is intended for persons with basic programming knowledge and little to no experience of electronics, mechanics or robotics. More experienced users should also find this approach convenient, due to its open source nature, high level API and object-oriented design.

Room II
17:00
120min
Workshop - Version control: τα πρώτα βήματα στο Git
Ζήσης Μιχάλης, Γεώργιος Καφανάς

Εισαγωγή στο versionsing, τι είναι το Git, τα πρώτα βήματα, πως το χρησιμοποιώ, εργασίες σε αποθετήρια και branches

Hall 2
17:30
17:30
15min
Open-source packages for meta-analysis of gene expression: MAGE and MetaPcor
Georgios Manios, Polymnia Gkoumplia, Ioanna Sasilioglou

We present here two open-source packages for meta-analysis of gene expression: MAGE and MetaPcor. MAGE is an open-source Python package developed for the meta-analysis of gene expression data. It contains functions to convert probes to gene identifiers, and to perform standard meta-analysis, meta-analysis with bootstrap standard errors, and meta-analysis of multiple outcomes, as well as functional enrichment analysis. Additionally, visualizations for every function of this software package are provided. MAGE is available both in a standalone version and as a webserver. MetaPcor is an open-source R software package designed to perform meta-analysis of gene expression studies with partial correlation as effect size. It contains functions to support features for the conversion of probes to gene identifiers, three methods to perform fixed and random effects meta-analysis of gene expression studies and graphical representations. MetaPcor is available both as a standalone package and as a Shiny web service.

Room I
17:30
30min
Utilization of Open Educational Resources in the educational process
VASILIKI GEORGANTA

The inclusion of I.C.T. in the educational reality is an issue that has strongly concerned the countries of the European Union in recent years. In the framework of the Europe 2020 plan, the E.U. issued the communication "Opening up education: innovative teaching and learning methods for all, through new technologies and open educational resources". Open Educational Resources are included among the three axes of strengthening the openness of education. Open Educational Resources are included among the three axes of strengthening the openness of education. These are educational materials available not only for use, but also for modification, adaptation, sharing and reuse. The use of OERs can be combined with the application of various learning strategies and be included in the creation of Open Educational Practices. Within these new frameworks of learning environments that are being created, it is imperative that teaching changes its form and that teachers respond to the demands imposed by the digital age.

Room III
17:30
30min
Workshop - Ελεύθερο λογισμικό περιγραφής, προσομοίωσης και σύνθεσης κυκλωμάτων
Athanasios Kakarountas, Angeliki Karageorgopoulou

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε το δικό σας chip (σε τεχνολογία FPGA) αξιοποιώντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σχετικό λογισμικό (ελεύθερα προς χρήση), και τη γλώσσα περιγραφής VHDL.

Room II
18:00
18:00
30min
A Machine Learning toolbox, the road to publication.
Panagiotis Anagnostou

The focus of this presentation is to briefly show the process of developing a package for publication and the prerequisites of a peer-reviewed journal for open-source software. In the end, we will see some of the decision-making involved in the development of the package. The case study of the event is the “HiPart: Hierarchical divisive clustering toolbox” package, which includes implementations of several machine learning algorithms along with visualizations and examples (https://github.com/panagiotisanagnostou/HiPart).

Room I
18:00
45min
Single Board Computer Clusters. Το ανοικτό λογισμικό σε συνεργασία με το ανοικτό υλικό στην πρώτη γραμμή εξοικονόμησης ενέργειας
Ilias G. Myridakis

Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ αυξάνονται μέρα με την ημέρα με εκθετικό ρυθμό. Η συνεχής αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος όμως, πέραν όλων των θετικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει ή και συμπαρασύρει, έχει ένα φοβερό μειονέκτημα, την αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αναπόφευκτη και σχεδόν παράλληλη η αύξησή τους.

Room II
18:00
30min
Work-Life Balance - Not a Myth
Vasilis Baimas

The balance between professional and personal life is very important and at the same time quite sensitive. It means something different to each of us. Either way, you need to do your best to get the result you want. The balance between these two concepts, after all, is not a myth.

Room III
18:30
18:30
30min
Change Your Questions. Build a Business Partnership to Desire
Vasilis Baimas

By changing the cycle of questions you ask, you automatically empower rather than discourage the cycle of discussion. This realization can facilitate your professional career and at the same time get you out of the difficult and permanent position of judge. Change the questions you ask. Create a professional partnership you desire.

Room III
18:30
30min
Humanitarian AI: The Hype, the Hope, and the Future in Disaster Field Healthcare
Mary Stylidi

Humanitarian actors and their donors are only just beginning to explore the ways in which
technologies will impact humanitarian action. This presentation attempts to explore the benefits, opportunities, risks, and obstacles to using AI/ML in the humanitarian sector. It seeks to unpack the myths and rhetoric related to AI/ML and evaluate the range of arguments made in favor of or against their use, drawing on literature and interviews with scores of experts across the humanitarian aid and technology industries. Lastly, the presentation offers some conclusions and suggestions for how humanitarian actors, technologists, and donors might engage with AI/ML in humanitarian contexts.
Οι ανθρωπιστικοί φορείς και οι δωρητές τους μόλις αρχίζουν να διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογίες θα επηρεάσουν την ανθρωπιστική δράση. Αυτή η παρουσίαση επιχειρεί να διερευνήσει τα οφέλη, τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τα εμπόδια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης στον ανθρωπιστικό τομέα. Επιδιώκει να αποκαλύψει τους μύθους και τη ρητορική που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνης/Μηχανική Μάθηση και να αξιολογήσει το εύρος των επιχειρημάτων που διατυπώνονται υπέρ ή κατά της χρήσης τους, βασιζόμενος στη βιβλιογραφία και συνεντεύξεις με δεκάδες ειδικούς από τις βιομηχανίες ανθρωπιστικής βοήθειας και τεχνολογίας. Τέλος, η παρουσίαση προσφέρει ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρωπιστικοί φορείς, οι τεχνολόγοι και οι δωρητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη/Μηχανική Μάθηση σε ανθρωπιστικά πλαίσια

Room I
19:00
19:00
30min
Human Rights and Digital Health Technologies: An Urgently Needed Agenda
Mary Stylidi

Digital health technologies have been heralded as a critical solution to challenges and gaps in the delivery of quality health care and are essential to achieving the Sustainable Development Goals. Yet they also present threats to privacy and confidentiality, which can lead to discrimination and violence, resulting in violations of the rights to health, housing, employment, freedom of assembly, expression, protection from arbitrary detention, bodily autonomy, and security. More broadly, without proper planning and safeguards, digital health technologies can contribute to expanding health inequity, widening the “digital divide” that separates those who can and cannot access such interventions. This presentation outlines key harms related to digital technologies for health, as well as ethical and human rights standards relevant to their use. It also analyzes several strategies for mitigating risks from digital health technologies and reviews mechanisms of accountability, including recent judicial rulings.
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας έχουν ανακηρυχθεί ως κρίσιμη λύση στις προκλήσεις και τα κενά στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρουσιάζουν, επίσης, απειλές για την ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και βία, με αποτέλεσμα παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην υγεία, τη στέγαση, την απασχόληση, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την έκφραση, την προστασία από αυθαίρετη κράτηση, τη σωματική αυτονομία και την ασφάλεια. Γενικότερα, χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό και διασφαλίσεις, οι Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας μπορούν να συμβάλουν στη διεύρυνση της ανισότητας στην υγεία, διευρύνοντας το «ψηφιακό χάσμα» που χωρίζει αυτούς που μπορούν και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτή η παρουσίαση περιγράφει βασικές ζημίες που σχετίζονται με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες για την υγεία, καθώς και πρότυπα δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση τους. Αναλύει, επίσης, διάφορες στρατηγικές για τον μετριασμό των κινδύνων από τις Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας και εξετάζει τους μηχανισμούς λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων.

Room I
19:00
30min
Improving the readiness of smart cities' for managing crises and stresses
Panos Fitsilis

Cities will never be 100% “secure,” nor we can avoid all risks. But definitely we can plan to be resilient and be able to face of a wide range of stresses and shocks by making the right investments. One of the domains that we need to invest heavily is smart and resilient cities readiness, in training of the officials and cities’ staff, in citizen engagement and participation, in both the physical and cyber domains, to prepare for crises, react to restore normalcy, and learn from and adapt to the new status quo.
In this context, Smart City Resilience Officer (SCRO) is an innovative position in a smart city acting as the city’s central person for planning and building smart city’s resilience capacity. CRISIS ERASMUS+ project (https://crisisproject.eu/) aligns itself with the European policies in force, with the general objective of contributing to the development of digital skills for smart cities and, at the same time, the resilience of cities. Since urban resilience is a multifaceted concept that spreads in many dimensions such as social, environmental, economical and infrastructural, an SCRO should have an integrated view of all potential hazards prioritizing the most important ones for a city. This highlights the very dynamic and highly transversal nature of this job role. On top of that, traditional resilience approaches and tools intersect with new opportunities offered by smart cities. Therefore, additional knowledge and skills are required from SCROs to examine and incorporate digital urban infrastructures, smart and autonomous devices, and artificial intelligence, among others, into novel resilience schemes and implementations. While not many cities around the world have such employees, the need for trained professionals to undertake this job role is urgent. Moreover, lack of studies to determine the required competencies of SCROs, as well as the lack of relevant educational programs means that the CRISIS project will shed light on a pressing yet still unaddressed issue of establishing quality curricula to provide prospective SCROs with the necessary skill set for successfully fulfilling their role.

Room II
19:00
60min
Workshop - Ψηφιακός βοηθός φωνής (Voice assistant)
Stergios Domouhtsis

Το αντικείμενο του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής αλληλεπίδρασης με κινητές συσκευές τηλεφώνου ή tablet που έχουν σαν βάση το λειτουργικό σύστημα Android, με σκοπό την υποβοήθηση των μαθητών στην κατανόηση διαφόρων εννοιών.
Η εφαρμογή μας μπορεί να απαντά σε πιθανές ερωτήσεις μαθητών σχετικές με συγκεκριμένες έννοιες και και δύναται να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται μέσα από ένα καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον που διαφέρει από την συμβατική διδασκαλία. Η χρήση κινητών συσκευών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έχει πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό έξω από την αίθουσα διδασκαλίας σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί. Μπορούμε να εντάξουμε την ενέγεια αυτή στην γενικότερη σημασία του mobile learning, όπου μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών παρέχεται στον μαθητή εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς αυτός να βρίσκεται απαραίτητα σε συγκεκριμένο χώρο σε συγκεκριμένη στιγμή (Lehner, Nosekabe & Lehmann, 2014).
Αποτελεί μια προσπάθεια ένταξης της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην εποχή μας οι κινητές συσκευές αναλαμβάνουν όλο και περισσότερους ρόλους στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Μπορούν να επικοινωνούν, να μεταφέρουν εικόνα και ήχο, να ενημερώνουν σε πρώτο χρόνο, να προγραμματίζουν τις εργασίες, να συντονίζουν τις συσκευές του σπιτιού αλλά και να συζητούν με τον χρήστη.

Room III
19:30
19:30
20min
Presentation of Sagemath computer algebra system
K.A.Draziotis

We present basic properties and characteristics of the open source framework Sagemath.
Sagemath is a platform that unifies many other opensource systems, such as Pari gp, octave, etc and implements specialized algorithms of computational mathematics. It is based on Python/Cython.

Room II
10:00
10:00
30min
Registrations
Room I
10:00
30min
Registration
Room II
10:00
30min
Registration
Room III
10:30
10:30
15min
Η αξία του ανοιχτού στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Alexandros Melidis

Παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΕΛΛΑΚ για ανοιχτές τεχνολογίες, δομές, διαδικασίες και πρότυπα στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Room III
10:30
60min
Παρουσίαση Joomla! 4 - Ένας νέος κόσμος δυνατοτήτων
Ελληνική κοινότητα Joomla!

Παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων του πληρέστερου out-of-the BOX CMS.

Room II
10:30
30min
Ψηφιακός μετασχηματισμός με Open Source εφαρμογές
Christos Karamolegkos

Πώς μπορούν εφαρμογές και εργαλεία ανοιχτού κώδικα να μας βοηθήσουν να φέρουμε την εργασία μας στη νέα ψηφιακή εποχή; Ας δούμε προτάσεις self-hosted, Open Source, δωρεάν εφαρμογών που μπορούν να αντικαταστήσουν εμπορικές εφαρμογές κλειστού κώδικα και να μας προσφέρουν όλα όσα χρειαζόμαστε στην επιχείρηση ή τον οργανισμό μας, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων μας και την ιδιωτικότητα των χρηστών μας.

Room I
11:00
11:00
30min
Conduit: An OSS Firebase Alternative
Konstantinos Kopanidis

Conduit provides an OSS backend platform that takes care of the boring stuff, so you can focus on what matters. Authentication, Content Management, Security, API docs are all automatically built for you.

Room I
11:00
120min
OSEH: Open-Source in E-Health
Georgios Manias

The successful exploration and interpretation of all the health-related data plays a vital role [1]. Healthcare data are available in different forms (e.g., images, signals, and wavelengths, etc.). All these data may come from different healthcare entities (i.e., patients themselves, healthcare professionals, etc.), where more and more entities place data demand on other entities, and many healthcare organizations find themselves overwhelmed with data, but lacking truly valuable information. At the same time, the use of electronic health records (EHRs) enables the management of patient data, for health care as well as other purposes, across any kind of institutional, regional, or national border. Data can thus be shared and used more effectively for quality assurance, disease surveillance, public health monitoring and research. Nonetheless, what is required refers to standardisation of data models to support interoperability between all the medical information systems that stored clinical information about patients. due to the improvement in the automatic collection of data from medical devices and systems, researchers and analysts can monitor data or information that can be accessed in electronic configuration [2]. On top of that, a crucial role in the huge expansion of the healthcare data play the wearable devices. To address these issues, many open-source analytics frameworks have developed large open ecosystems, with many contributing organizations, which is essential for achieving a federated analytics framework which can handle a broad and growing set of heterogeneous data sources [3]. Open source software is a promising way for healthcare organizations to reduce IT infrastructure costs while remaining flexible enough to adopt new IT solutions that will enable future improvements in patient care and business operations [4]. To this end, open source encourages collaboration among different stakeholders of the healthcare domain to build ever-changing and improving infrastructure technology [5]. This collaborative strategy has the potential to bring technology innovations into the healthcare domain much more quickly than independent development. Healthcare organizations need to understand what open source is and how it is significant to future health IT infrastructure innovations that will save money and help clinicians treat, monitor and advice patients more efficiently.
[1] Jayaraman, P. P., et al., (2020). Healthcare 4.0: A review of frontiers in digital health. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 10(2), e1350.
[2] Pandey, S. C. (2016). Data mining techniques for medical data: a review. In 2016 International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System, pp. 972-982.
[3] Brandão, A., Pereira, E., Esteves, M., Portela, F., Santos, M. F., Abelha, A., & Machado, J. (2016). A benchmarking analysis of open-source business intelligence tools in healthcare environments. Information, 7(4), 57.
[4] Aminpour F, Sadoughi F, Ahmadi M. Towards the Application of Open Source Software in Developing National Electronic Health Record-Narrative Review Article. Iran J Public Health. 2013 Dec;42(12):1333-9. PMID: 26060634; PMCID: PMC4441929.
[5] Richterich, A. (2020). When open source design is vital: critical making of DIY healthcare equipment during the COVID-19 pandemic. Health Sociology Review, 29(2), 158-167.

Hall 2
11:00
30min
Ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ γενικών πολλαπλών καθηκόντων υλοποιημένο από μαθητές Λυκείου
Κωνσταντίνος Νέλλας

Τρεις μαθητές Λυκείου, με πολυετή ενασχόληση στην εκπαιδευτική ρομποτική, υλοποίησαν ένα ανθρωπόμορφο διαδραστικό ρομπότ, συνδυάζοντας ανοικτές τεχνολογίες. Θα παρουσιάσουν την δημιουργία του στο κοινό και θα κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων του. Θα περιγράψουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν, θα διηγηθούν την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, τα επόμενά τους βήματα. Θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και απορίες αλλά και μοιραστούν ιδέες με τους συμμετέχοντες, μέσω μιας ανοικτής συζήτησης.

Room III
11:30
11:30
30min
FOSSBot: A DIY open source robot for all the educational levels
Eleftheria Papageorgiou, Iraklis Varlamis

FOSSBot is a DIY educational robot that was developed by GFOSS and the Harokopio university of Athens during the last year. Due to its wide variety of functionalities, the robot can be used in all levels of education, from Kindergarten to High School.

The robot has multiple sensors, such as ultrasonic, photoresistance, and temperature sensors, odometers, a speaker, a pencil case and other carefully designed parts to facilitate various educational activities. As a result the robot has the ability to follow a line, to record and play user messages, to understand if it is dark or shiny or even to draw shapes on the floor.

Apart from the design of the robot and the development of its hardware composition, which makes it an ideal low-cost education STEM solution, a software application allows both the management of the robot and its programming using three coding modes of various complexity, from simple buttons with pre-programmed actions, to visual blocks of code that can be combined in a graphical UI and tested directly on the robot, and Python programming commands that control the main library of the robot.

FOSSBot can be accessed via a platform. The creation of this platform was based on Fossbot, which has a variety of sensors for conducting experiments in the education of children and adolescents. The purpose of creating both the platform and the robot is to create an environment where it will be possible for students to acquire knowledge through exercises at a practical level, to become familiar with technology from an early age and to develop imagination, computational and critical thinking.

Room III
11:30
30min
Occupational therapy in the Fourth Industrial Revolution: How Technology and Automation Will Revolutionize the Profession
Mary Stylidi

Background: While Occupational Therapy’s inception was from the Arts and Crafts movement and the moral treatment movement with war veterans, the profession has evolved to involve complex relationships with clients across the lifespan. Throughout history, a consistent impact of each industrial revolution has been the loss of jobs to automation. This consequence is even more profound today with the exponential growth of innovations and automation.
Purpose: The objectives of this presentation are to (a) set the context by reviewing the evolution, or "five eras" of occupational therapy; (b) present what is meant by the “Fourth Industrial Revolution”; and (c) examine the technological innovations faced by occupational therapists and their clients as they enter the “sixth” era of occupational therapy.
Key Issues: Although Occupational Therapy, as a profession, has a low risk for automation, a great number of clients will not be able to reskill fast enough to keep up with job market requirements. Telerehabilitation, the Internet of Things, Virtual Reality, 3-D Printing, Robotics, Artificial Intelligence, and Autonomous Vehicles are challenging ways Occupational Therapists provide services to clients. Implications: It is recommended that Occupational Therapists engage with disciplines beyond current typical connections, as their expertise is called upon to advocate for both themselves and their clients who are end users of these technologies.
Keywords: Automation, Fourth Industrial Revolution, Internet of Things, Occupational Therapy, Technology
Ιστορικό Υπόβαθρο: Ενώ η έναρξη της Εργοθεραπείας ήταν από το κίνημα Τεχνών και Χειροτεχνιών και το κίνημα ηθικής θεραπείας με βετεράνους πολέμου, το επάγγελμα έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει περίπλοκες σχέσεις με τους πελάτες σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Σε όλη την ιστορία, μια σταθερή επίδραση κάθε βιομηχανικής επανάστασης ήταν η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης. Αυτή η συνέπεια είναι ακόμη πιο βαθιά σήμερα με την εκθετική ανάπτυξη των καινοτομιών και του αυτοματισμού.
Σκοπός: Οι στόχοι αυτής της παρουσίασης είναι (α) να τεθεί το πλαίσιο με την ανασκόπηση της εξέλιξης ή των «πέντε εποχών» της Εργοθεραπείας. (β) να παρουσιάσει τι σημαίνει η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση»· και (γ) να εξετάσει τις τεχνολογικές καινοτομίες που αντιμετωπίζουν οι Εργοθεραπευτές και οι πελάτες τους καθώς εισέρχονται στην «έκτη» εποχή της Εργοθεραπείας.
Βασικά ζητήματα: Αν και η Εργοθεραπεία, ως επάγγελμα, έχει χαμηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης, ένας μεγάλος αριθμός πελατών δεν θα είναι σε θέση να αποκτήσει εκ νέου δεξιότητες αρκετά γρήγορα ώστε να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η Τηλε-αποκατάσταση, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Εικονική Πραγματικότητα, η Τρισδιάστατη Εκτύπωση, η Ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Αυτόνομα Οχήματα αποτελούν προκλητικούς τρόπους με τους οποίους οι Εργοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες.
Συνέπειες: Συνιστάται οι Εργοθεραπευτές να ασχολούνται με κλάδους πέρα ​​από τις τρέχουσες τυπικές συνδέσεις, καθώς η τεχνογνωσία τους καλείται να συνηγορήσει τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους που είναι τελικοί χρήστες αυτών των τεχνολογιών.
Λέξεις-κλειδιά: Αυτοματισμός, Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Εργοθεραπεία, Τεχνολογία

Room I
11:30
60min
Workshop - Δημιουργία ιστοσελίδας με Joomla 4
Ελληνική κοινότητα Joomla!

Δημιουργούμε μαζί μια ιστοσελίδα σε 60 λεπτά

Room II
12:00
12:00
60min
Workshop - Algorithms in practice
Ioannis Dimos

Algorithms play a critical role in our everyday life. No matter if we are students, teachers, researchers or craftsmen, algorithms are part of the majority of our activities. In this talk, we will focus on the practical side of algorithms showing how they can affect the way of thinking or/and how the way of thinking could be more effective in problem-solving issues.

Room III
12:00
60min
Workshop: A Glimpse of the Conduit Platform
John Chantzigoulas

How to use Conduit Platform - Setup for a React project - Conduit 101

Room I
12:30
12:30
30min
ONLYOFFICE: document collaboration in open-source environments
Efstathios Iosifidis

As people and organizations seek more independence from cloud services controlled and monitored by corporations, they turn to open source software that guarantees digital sovereignty, transparency, and higher security. ONLYOFFICE offers an open-source alternative to popular document editing and collaboration suites that ensures full user control over data and client-side performance, with low-effort integration in user’s environment of choice and full format and feature compatibility with all everyday documents.
Combining editors for text documents, spreadsheets, presentations, and forms, ONLYOFFICE Docs provides professional and versatile editing instruments and collaborative tools that can serve both daily tasks at home and content editing among large distributed teams.
ONLYOFFICE Docs can be integrated in a Sync&Share service or CMS, used as a production component in software, or accessed in a full-stack ONLYOFFICE Workspace with document editing and management, projects, mail, CRM and communication. In this presentation, you will discover everything about ONLYOFFICE Docs and find out how to use it within your open-source environment.

Room II
13:00
13:00
30min
Assessing Open Source with Software Resilience.
Apostolos Kritikos

This talk will present a framework based on Software Resilience as a way of assessing Open Source Software. With so many different Open Source Software applications available out there, companies and organizations need a way of choosing the right tools to adopt. Tools that show resilience over time and have all these characteristics that lead to longevity and sustainability.

Room II
13:00
90min
Workshop - HTML5 & Προσομοιώσεις
Sitsanlis Ilias, Πολάτογλου Χαρίτων

Δημιουργία προσομοιώσεων με ελεύθερο λογισμικό

Hall 2
13:00
30min
Μετασχηματίζοντας το enterprise με open source
Papavassiliou Vassilis

Παρουσίαση εκσυγχρονισμού enterprise εφαρμογών με εργαλεία και τεχνολογίες open source.

Room III
13:00
30min
Το Παρελθόν και το Μέλλον της Κρυπτογραφίας
Deleted User

Η κρυπτογραφία δεν αποτελεί μία νέα επιστήμη. Η απαρχή της εντοπίζεται εκατοντάδες χρόνια πριν ως μία μορφή τέχνης και με το πέρασμα των χρόνων, φτάνουμε στον 21ο αιώνα όπου η κρυπτογραφία κυριαρχεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, αναπτύσσεται γρήγορα και υιοθετείται όλο και περισσότερο από νέες τεχνολογίες.

Room I
13:30
13:30
30min
Label Buddy 2.0: Automated audio-tagging with AI
Ioannis Prokopiou

An annotation tool helps people (without the need for specific knowledge) to mark a segment of an audio file (waveform), an image or text etc. in order to specify the segment’s properties. Annotation tools are used in machine learning applications such as Natural Language Processing (NLP) and Object Detection in order to train machines to identify objects or text. While there is a variety of annotation tools, most of them lack the multi-user feature (multiple users annotating a single project simultaneously) whose implementation is planned in this project. The audio annotation process is usually tedious and time consuming therefore, these tools (annotation tools which provide the multi-user feature) are necessary in order to reduce the effort needed as well as to enhance the quality of annotations. Since in most tasks related to audio classification, speech recognition, music detection etc., machine and deep learning models are trained and evaluated with the use audio that has previously been annotated by humans, the implementation of such a tool will lead to higher accuracy of annotated files, as they will have been annotated by more than one human, providing a more reliable dataset. In effect, multi-user annotation will reduce the possibility of human error e.g. an occasional mistaken labelling of a segment might be pointed out by another annotator. Deep learning models can be used for annotation and can kickstart your development effort by enabling faster annotation of datasets for AI algorithms. Deep learning models are sensitive to the data used to train them, this makes it hard to train the deep learning models on a specific dataset and deploy them on a different dataset. As a solution, transfer learning for sound could help adapt pretrained models into various datasets. Deep learning models used for annotation can be tuned and improved by retraining these pretrained models based on new datasets.

Room III
13:30
15min
Smart Contract Security
Dimitris Vagiakakos

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και με την δημοφιλότητα της τεχνολογίας του Blockchain να αυξάνεται συνεχώς, η ασφάλεια των αποκεντρωμένων εφαρμογών που τρέχουν σε αυτά αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας. Σε αυτή την παρουσίαση, θα δούμε κάποια βασικά από την τεχνολογία του Ethereum Blockchain, πώς δουλεύουν τα Smart-Contracts στον κόσμο του Ethereum καθώς και θα παρακολουθήσουμε ένα παράδειγμα από exploitation ενός smart-contract.
H παρουσίαση αποτελεί μία εισαγωγή στην σειρά Smart-Contract Security οπού τρέχει στο YouTube και στο LBRY: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZa7COjIxKWzLcMxI9cRNSzOtdR0xvXB7 και έχει ως στόχο να συμβάλει στην εκπαίδευση νέων μηχνικών που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο του Blockchain Security.

Room I
13:30
30min
Εκσυγχρονισμός DevOps σε CI/CD με Open Source εργαλεία
Panos Kotsiopoulos

Παρουσίαση του εκσυγχρονισμού του deployment μίας εφαρμογής σε πλήρη CI/CD εγκατάσταση, αποτελούμενης αποκλειστικά από open source εργαλεία. Η προσέγγιση θα είναι μοιρασμένη σε τεχνική και θεωρητική μιας και οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα σύγχρονο περιβάλλον είναι μοιρασμένες.

Room II
13:45
13:45
30min
Υλοποιώντας μία αποκεντρωμένη Blockchain Camera
Dimitris Vagiakakos

Στην παρουσίαση αυτή, θα παρουσιαστεί η Blockchain Camera, η πρώτη αποκεντρωμένη βιντεοκάμερα. Η Blockchain Camera αποτελεί ένα λογισμικό βιντεοκάμερας το οποίο καταγράφει βίντεο στα οποία μπορεί να εγγυηθεί η ακεραιότητα τους, δηλαδή το ότι δεν έχουν τροποποιηθεί καθώς και το να είναι γνωστή η ώρα που υποβλήθηκαν στο Blockchain. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του Ethereum Blockchain. Επιπλέον, στην παρουσίαση θα τρέξει live το λογισμικό της Blockchain Camera έτσι ώστε να μείνει ένα μικρό στιγμιότυπο από την FOSSCOMM2022 στο Ethereum Testnet του Ropsten.

Room I
14:00
14:00
30min
Qubik και PICOBUS: Μια ανοιχτή και ελεύθερη διαστημική αποστολή
Manthos Papamatthaiou

Μια ανοιχτή και ελεύθερη διαστημική αποστολή.

Room III
14:00
30min
Roadmap to Linux Admin: Μαθήματα ανοιχτού περιεχομένου για διαχείριση Linux συστημάτων
Σωτήρης Ανδρεάκης

Εισαγωγή στην απομακρυσμένη διαχείριση Linux συστημάτων χρησιμοποιώντας υλικό ανοιχτού περιεχομένου που απευθύνεται σε αρχάριους, με βλέψεις για εκκίνηση Open Source καριέρας σε ρόλο System Administrator.
Ενσωμάτωση/μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού στο elean.ellak.gr

Room II
14:30
14:30
60min
Lunch Break
Room I
14:30
60min
Lunch Break
Room II
14:30
60min
Lunch Break
Room III
15:30
15:30
30min
Providing scalable reliable open source infrastructure: steal our recipe!
Redon Skikuli, Boris Budini

We will share our experience on helping teams move away from big tech to open source cloud platforms and most important the challenges of the process.

Room I
15:30
60min
Workshop - Από την Γη στον Άρη
Sitsanlis Ilias, Πολάτογλου Χαρίτων

Πρόκειται για ένα εργαστήριο με το οποίο θα παρουσιαστεί μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών κινήσεων σωμάτων μέσα στο βαρυτικό πεδίο του Ήλιου με την χρήση προσομοιώσεων. Η εφαρμογή θα γίνει σε περιβάλλον MOODLE της ΕΛΛΑΚ.

Room III
15:30
15min
Αυτοματοποιημένη δημιουργία βεβαιώσεων παρακολούθησης σε pdf
Konstantinos Papadimitriou

.

Room II
15:45
15:45
15min
Virtual Research Environment goes live: big data shared across scientific analyses
Agisilaos Kounelis

Presentation of the integration of CERN's data management and orchestration open-source tool (Rucio) into CERN's reproducible analysis open-source platform (Reana). By leveraging this integration, scientists, not only from CERN, are now able to fetch files for analysis directly from a Rucio instance to a Reana cluster without the need to upload them from local storage; this concept is fundamental to sharing analysis workflows and making them reproducible across different research centers.

Room II
16:00
16:00
30min
Wikipedia 101 for new Community Developers
Vasanth Gopa

As per the study in 2018, It is found that about 60% of technical contributions of the Wikimedia Foundation are from volunteers. In this talk we will be discussing the Wikimedia’s Ecosystem, Technical areas, projects for new developers and efforts to onboard new developers. The goal is to create awareness on various opportunities including Google Summer of Code and Outreachy programs with Wikimedia Foundation and engage participants specially new developers from the Greece with the technical spaces of Wikimedia Foundation.

Room II
16:00
120min
Workshop - Introduction to FreeCAD design and FEA
Manthos Papamatthaiou

Μια γρήγορη εισαγωγή στις δυνατότητες του FreeCAD και σχεδιασμός και ανάλυση ενός απλού 3D αντικειμένου.

Hall 2
16:00
45min
Τι εστί το Chaos Computer Club;
Emmanouil (madonius) Kampitakis

Πολλοί έχουν ακούσει για το Chaos Computer Club και την ετήσιά του διοργάνωση το Chaos Communication Congress. Θα μιλήσω για την οργάνωση, το τι κάνει και ποιά ειναι η διαφορά μεταξύ CCC και XXC3

Room I
16:30
16:30
30min
Hackerspace.gr [HSGR]: 10+ years of hackerspace operation
Alfredos Damkalis

A presentation of Hackerspace.gr [HSGR], one of the first hackerspaces in Greece established in 2011 that continuous to operate until today.

Room III
16:30
20min
Workshop - Set up Nextcloud using docker containers and nginx reverse proxy
Gerjan Lleshaj, Boris Budini

During this presentation we are going to show you how to install Nextcloud server with Docker containers.

Room II
16:45
16:45
45min
Η πολιτεία μπορεί και πρέπει να επηρεάσει την πολιτική!
Emmanouil (madonius) Kampitakis

Πως μπορούμε εμείς σαν hackers, κοινότητα ανοιχτού κώδικα και υποστηρικτές ελεύθερων δεδομένων να επηρεάσουμε την κατεύθυνση στην οποία κινήτε η ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη;

Room I
17:00
17:00
60min
Workshop - The state of facial recognition technology: DIY stuff to trick the surveillance cameras
Kristi Çunga

Facial recognition technology is all over the place, and it's just getting more so. Big tech pitches it as a security feature that prevents outsiders from unlocking your iPhone or front door. Government entities, such as police forces, use it as well. They, throughout the world, employ facial recognition technology to identify and follow dissidents, and police in Hong Kong have used it against demonstrators. According to a study by Georgetown University academics, more than half of adult Americans' faces are stored in police databases.

To combat face recognition technology, privacy-conscious designers, researchers, activists and academics have created wearable gadgets and clothing.

Room III
17:00
60min
Workshop - Βασικά βήματα κτισίματος docker image και εκτέλεση PHP εφαρμογής με PHP, NGINX και FPM εντός Docker Container
Δημήτριος Δεσυλλας

Στο workshop αυτό θα σας δείξουμε βήμα βήμα το πως να εσωκλείσετε μια php εφαρμογή σε docker image καθώς και πως θα τρέξετε αυτή εντός ενός container με την χρήση του docker-compose. Θα δειχθούν οι βασικές αρχές κτισίματος και τρεξίματος μιας εφαρμογής εντός ενός docker image

Room II
17:30
17:30
30min
The product experience team process
Thanos Papavasileiou

Every design process is different depending the product you're designing and the resources in your disposal. This is the story of how design decisions are being taken in Transifex.

Room I
18:00
18:00
30min
IOHIVE: Σχεδιάζοντας Διαδραστικά Συστήματα για την Μελισσοκομία
EVANGELOS NOMIKOS

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων για τον αγροτικό τομέα. Η μελισσοκομία είναι ένας παραδοσιακός κλάδος που η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας δεν αποτελεί κοινή πρακτική. Στα πλαίσια της ερευνητικής μας ομάδας μελετάμε τις μελισσοκομικές πρακτικές και επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο της μέλισσας σχεδιάζοντας τεχνολογικές υποδομές και διαδραστικά συστήματα με χρήση ανοικτών τεχνολογιών. Σκοπός η δημιουργία μιας ανοικτής κοινότητας καινοτομίας και γνώσης για τον τομέα της μελισσοκομίας. Ας “ανακαλύψουμε ξανά” τον σημαντικότερο εργάτη της φύσης, την μέλισσα.

Room I
18:00
30min
SatNOGS: Satellite observing, tracking and communication the open source way!
Alfredos Damkalis

An overview of the SatNOGS project, a worldwide network of satellite ground stations, optimized for modularity, built from readily available and affordable tools and resources.

Room III
18:30
18:30
30min
Closing
Main Hall