English • 
login

Χρήση του ανοικτού λογισμικού Qgis ως εκπαιδευτικό εργαλείο για το φαινόμενο του σεισμού
2020-11-22, 16:15–16:45 (Europe/Athens), Κύρια Αίθουσα Ομιλιών
Language: el

Στις μέρες μας, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα φαινόμενα των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια, σεισμοί, πλημμύρες, και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν σημαντικά τη χώρα μας. Οι κίνδυνοι αυτοί για τον άνθρωπο μέχρι πρόσφατα δεν ήταν τόσο άμεσοι. Μέχρι τώρα, τον επηρέαζαν μόνο μέσω των τεχνικών έργων. Πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη η ενημέρωση και παρακολούθηση των φαινομένων αυτών και στην εκπαίδευση.
Στην εποχή της τεχνολογίας, χρησιμοποιούμε όλοι μας Γεω-δεδομένα. Η επιστήμη που ασχολείται με τα Γεω-δεδομένα ονομάζεται Γεωπληροφορική. Ένας κλάδος της Γεωπληροφορικής είναι αυτός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Τα Ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοικτού κώδικα (open source) αποκτούν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους για εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών, Χωρική απεικόνιση σεισμογενών περιοχών κλπ).
Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουμε στο σεισμικό φαινόμενο ως πρόβλημα και πως αυτό μπορεί να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα δείξουμε τα στάδια της δημιουργία θεματικών χαρτών με την χρήση ανοικτού λογισμικού QGIS καταγράφοντας τις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας και τα σημαντικότερα καταστροφικά αποτελέσματα του σεισμού.


Η δημιουργία, επεξεργασία και η ανάλυση των χαρτών θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (Γ.Σ.Π.) και συγκεκριμένα στο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS. Πρόκειται για ένα λογισμικό, του οποίου η χρήση δέχεται όλο και μεγαλύτερη απήχηση. Παρέχει φιλικό περιβάλλον στο χρήστη και παρέχει πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία θεματικών χαρτών για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στόχος μας, είναι τόσο η ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας, αλλά και η εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών που θα απασχοληθούν σε τεχνικά έργα. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στους μαθητές των ΕΠΑΛ Β’ και Γ’ τάξης.
Θα παρουσιαστούν βήματα χρήσης των εργαλειοθηκών του ανοικτού λογισμικού QGIS για την δημιουργία θεματικών χαρτών καθώς και θα ενσωματωθούν περιγραφικές πληροφορίες του φαινομένου για την περαιτέρω ανάλυση, χωρική επεξεργασία και οπτικοποίησή τους.

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (M.Sc.) ειδίκευσης.
Από το 2009 μέχρι και το 2018 δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας (Τεχνικό Γραφείο). Από το 2019 είναι Υπάλληλος του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα επιστημονικά του πεδία έχουν να κάνουν με την επιστήμη της Γεωπληροφορικής (GIS, geodesy, Survey, UAV, Remote Sensing and Photogrammetry, Computer Science, Teaching, Mapping, Cultural Heritage etc).
Συμμετοχή ως εισηγητής σε πανελλαδικά και παγκόσμια συνέδρια - ημερίδες με διάφορες θεματολογίες που άπτονται της επιστήμης τη Γεωπληροφορικής και των επιμέρους κλάδων της.
Με την 4μελή ομάδα PROMETHEUS και την ιδέα My Prometheus Fire, διακρίθηκε με τη πρώτη θέση στο διαγωνισμό NASA Space Apps 2017 στην Ελλάδα.
Yπήρξε μέντορας και υποστηρικτής σε αρκετά Hackathons, Datathlons (MIT, Nasa Space Apps, Healthahtlon, Tap2open, Copernicus 2019, Ίδρυμα Ευγενίδου - Hack the Lab, Global Hack, Antivirus Hackathon, HackCoronaGreece κ.α.).
Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για την διετία 2015-2017 καθώς επίσης είναι Πρόεδρος την τρέχων διετία 2019-2021.

This speaker also appears in:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του "Αειφόρος Ανάπτυξη Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων Φυσικών Καταστροφών", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης