English • 
login

Χρήση λογισμικού εφαρμογής ανοικτού κώδικα Γεωπληροφορικής στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δύο μελέτες περίπτωσης ενδοσχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας.
2020-11-22, 15:45–16:15 (Europe/Athens), Κύρια Αίθουσα Ομιλιών
Language: el

Στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών, χρησιμοποιούμε όλοι μας Γεω-δεδομένα. Η επιστήμη που ασχολείται με τα Γεω-δεδομένα ονομάζεται Γεωπληροφορική. Στην Γεωπληροφορική εντάσσονται πολλοί κλάδοι επιστημών που ασχολούνται με την Γη και όχι μόνο και παράγουν, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν τις Γεω-δεδομένα. Ένας κλάδος της Γεωπληροφορικής είναι αυτός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.).
Καθημερινά, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS) σε συνδυασμό με τη χρήση κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα – υπολογιστής ταμπλέτα) με ενσωματωμένο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Τα Ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοικτού κώδικα (open source) αποκτούν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους για εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μάθησης μέσω παιχνιδιού).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη εύκολων εργαλείων, λογισμικών και εφαρμογών ανοικτού κώδικα για την ενθάρρυνση της χρήσης των χαρτογραφικών Γ.Σ.Π. για την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν μια εφαρμογή και ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα GIS, δηλαδή ο συνδυασμός λογισμικού σε περιβάλλον υπολογιστή QGIS και σε περιβάλλον κινητής συσκευής Qfield. Στην εν λόγω εργασία θα παρουσιαστούν 2 μελέτες περίπτωσης, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η 1η αφορά μια σχολική μονάδα στην πόλη της Ραφήνας, ενώ η 2η αφορά μια σχολική εκπαιδευτική εκδρομή στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής.


Η 1η μελέτη περίπτωσης αφορά μια σχολική μονάδα εντός σχολικού περιβάλλοντος σε προαύλιο χώρο και κήπο του 4ου δημοτικού σχολείου Ραφήνας. Μια ομάδα μαθητών θα αποτυπώσει στο πεδίο με την χρήση κινητών συσκευών εφαρμογής και του ανοικτού κώδικα (Αpp) Qfield την ακριβή θέση των φυτών καθώς και των δέντρων που υπάρχουν εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια θα καταγράψει περιγραφικά την ονομασία των φυτών και θα ενσωματώσει φωτογραφικό υλικό. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS σε υπολογιστή ή laptop με την δημιουργία θεματικού χάρτη φυτοκάλυψης του σχολείου με την βοήθεια του βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου ανοικτού κώδικα OpenStreetMap (OSM).
Η 2η μελέτη περίπτωσης αφορά μια εκπαιδευτική εκδρομή πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας σχολικής μονάδας στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής. Ομάδες μαθητών θα αποτυπώσουν με την χρήση κινητών συσκευών εφαρμογής ανοικτού κώδικα (Αpp) Qfield την ακριβή θέση δασοπονικών ειδών στο βοτανικό μονοπάτι και κήπο της περιοχής. Θα έρθουν σε επαφή, μέσω της δραστηριότητας του παιχνιδιού μάθησης, με τα ιδιαίτερα δασικά είδη αναγνωρίζοντας ονομαστικά και καταγράφοντας τα μέσω φωτογραφιών. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS σε υπολογιστή ή laptop με την δημιουργία θεματικών χαρτών της κάθε ομάδας.

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (M.Sc.) ειδίκευσης.
Από το 2009 μέχρι και το 2018 δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας (Τεχνικό Γραφείο). Από το 2019 είναι Υπάλληλος του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα επιστημονικά του πεδία έχουν να κάνουν με την επιστήμη της Γεωπληροφορικής (GIS, geodesy, Survey, UAV, Remote Sensing and Photogrammetry, Computer Science, Teaching, Mapping, Cultural Heritage etc).
Συμμετοχή ως εισηγητής σε πανελλαδικά και παγκόσμια συνέδρια - ημερίδες με διάφορες θεματολογίες που άπτονται της επιστήμης τη Γεωπληροφορικής και των επιμέρους κλάδων της.
Με την 4μελή ομάδα PROMETHEUS και την ιδέα My Prometheus Fire, διακρίθηκε με τη πρώτη θέση στο διαγωνισμό NASA Space Apps 2017 στην Ελλάδα.
Yπήρξε μέντορας και υποστηρικτής σε αρκετά Hackathons, Datathlons (MIT, Nasa Space Apps, Healthahtlon, Tap2open, Copernicus 2019, Ίδρυμα Ευγενίδου - Hack the Lab, Global Hack, Antivirus Hackathon, HackCoronaGreece κ.α.).
Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για την διετία 2015-2017 καθώς επίσης είναι Πρόεδρος την τρέχων διετία 2019-2021.

This speaker also appears in:

Είμαι απόφοιτη του Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του τμήματος Καρπενησίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc.) Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ.

Η Νούση Ευθυμία είναι Γεωγράφος, Msc Γεωπληροφορικής. Έχει 12ετη εμπειρία ως Γεωγράφος - ερευνήτρια στον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Χαρτογραφίας και των Βάσεων Δεδομένων. Ήταν υπεύθυνη της επιμέλειας των χαρτών του βιβλίου «Άτλαντας των γεωλογικών μνημείων των νησιών του Αιγαίου» (Υπουργείο Αιγαίου, 2002). Έχει εκπαιδευτική εμπειρία στην διεξαγωγή των πανεπιστημιακών εργαστηριακών μαθημάτων GIS, Χαρτογραφία, Εξειδικευμένες λειτουργίες GIS του Π.Σ.Ε. Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας καθώς και είχε αναλάβει την εκπαίδευση των μαθημάτων «Κτηματολογίο», «Γλώσσας προγραμματισμού του λογισμικού ΓΣΠ», «Τοπογραφικό Σχέδιο» και «Εισαγωγή Δεδομένων, Ανάλυση, Απόδοση ΓΣΠ με Η/Υ» στο ΙΕΚ Αιγάλεω στο τμήμα Δομικών. Έχει ασχοληθεί με ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα δημοσίου στον τομέα των GIS. Έχει εξειδικευτεί κυρίως στην ηλεκτρονική χαρτογραφία, τα GIS, την φωτοερμηνεία, τα navigation systems, τα τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους και τα web GIS services. ;Έχει αριστη γνώση των λογισμικών και των εργαλειοθηκών της ESRI (ESRI-ArcGIS/ArcInfo), του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGis και του plugin qgis2web, στο λογισμικό έρευνας πεδίου QField, RDBMS (MySQL), στις Χωρικές Βάσεις δεδομένων και στην συλλογή και αποτύπωση δεδομένων πεδίου. Αυτή την στιγμή ασχολείται σε ερευνητικό επίπεδο με τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην εκπαίδευση.

Είμαι απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc.) Γεωπεριβάλλον & Νέες Τεχνολογίες του Γ.Π.Α.