Εφαρμογή MyUoM: Νίκες και Ήττες
2023-10-21, 15:10–15:30 (Europe/Athens), Αμφιθέατρο Β

Το (MyUoM)[my.uom.gr] είναι μία εφαρμογή η οποία εστιάζει στο να δίνει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο στους φοιτητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με το πανεπιστήμιό τους, ο οποίος είναι και φιλικός προς το κινητό(κάτι σημαντικό που αγνοείται γενικά στις Πανεπιστημιακές σελίδες). Το MyUoM πέρα από μία εφαρμογή είναι και μια ιστορία που ξεκινάει με μια ομάδα φιλόδοξων φοιτητών και καταλήγει σε μια πρωτοβουλία που έχουν υιοθετήσει και άλλα Πανεπιστήμια.

I just finished my bachelor's at University of Macedonia, Applied Informatics. I am interested in software engineer research and I have worked as a Junior Software Developer before. I am a founding member of the Open Source UoM promoting the free and open software/hardware at our University. Also I have been a volunteer at FOSSCOMM 2021.

This speaker also appears in: